Huawei Y Max 128GB

ข้อกำหนดของสินค้า

จอภาพ

 • ขนาดจอ
  7.12 in

หน่วยความจำ

 • Internal storage size
  128 GB
 • หน่วยความจำแรม
  4 GB

Product info

 • List date PriceMe
  2 ธันวาคม 2018

การค้นหา, เปรียบเทียบ และซื้อของออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์ที่ดีที่สุดของประเทศไทย.

X